Elektrokonvertering - nytt behandlingstilbud ved Volvat

13.02.2015

Ved Volvat på Majorstuen tilbyr vi nå elektrokonvertering ved atrieflimmer og atrieflutter.

Behandlingen utføres i et nært samarbeid mellom kardiologer, anestesileger og sykepleiere.

Elektrokonvertering er en medisinsk prosedyre som gjøres ved pågående atrieflimmer ogatrieflutter for å få hjertet til å slå over til normal hjerterytme, sinusrytme. Dette kan være aktuelt i tillegg til medikamentell behandling når denne ikke har hatt ønsket effekt.

Atrieflimmer er en av de vanligste hjerterytmeforstyrrelser og gir som regel uregelmessig og noe rask hjerteaksjon. Atrieflutter gir som regel en rask helt regelmessig hjerteaksjon.

Behandlingen

Pasienten legges først i en lett narkose. Behandlingen skjer så ved at det gis et elektrisk støt ved hjelp av en defibrillator. Ved dette brytes den unormale hjerterytmen og hjertet får igjen mulighet til å gjenoppta normal rytme.

Pasienten kan reise hjem etter noen timers observasjon.

Forventet resultat

Det elektriske støtet skal gi normal hjerterytme, sinusrytme.

Tillieggsinformasjon/risikofaktorer

  • En oppnår ikke sinusrytme ved forsøk på konvertering. Dette skjer i mindre enn 10 % av tilfellene. Vi regner med å ha høy suksessrate ved Volvat, da pasienter som mottas for konvertering her vil være mer selekterte enn ved vanlige sykehus.

  • Raskt tilbakefall til atrieflimmer etter primært konvertering. Dette er vanlig. For å forebygge det må en planlegge en strategi for medikamentell behandling som forebygger tilbakefall til atrieflimmer eller planlegge ablasjon.  

  • Hjernedrypp eller hjerneslag. Dette er en alvorlig komplikasjon som kan medføre varige mén.  Ved riktig gjennomført blodfortynnende behandling i den angitte tiden før konvertering, er dette svært sjelden og rapporteres i mindre enn 1 % av tilfellene.

  • Langsom hjerteaksjon etter konvertering. Den første tiden etter konvertering kan hjertet slå langsommere enn det som er normalt. Dette tar seg vanligvis opp etter svært kort tid. Om nødvendig kan hjertefrekvensen hjelpes med medikamenter eller utvendig, midlertidig pacemaker. Unormalt langsom hjerteaksjon etter elektrokonvertering er rapportert i mindre enn 1 % av tilfellene.

Les mer og bestill time hos kardiolog her