En hilsen fra fysioterapiavdelingen ved Volvat i Oslo

18.02.2015

Kompetanse og ivaretakelse står sentralt i vårt møte med pasientene.

Hos oss kan man forvente seg en grundig undersøkelse og behandling /oppfølging av både akutte og langvarige muskel – og skjelettplager og smertetilstander, rehabilitering før og etter ortopediske inngrep, treningsveiledning med personlig trener og deltakelse i forskjellige gruppetreningstilbud der dette vurderes adekvat.

Vi har over mange år etablert et nært og godt samarbeid med øvrige spesialiteter på Volvat.

Vi er en faglig interessert gjeng bestående av fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og manuellterapeuter som er spesialistfysioterapeuter og primærkontakter.  

Vi ser pasienter med konkrete problemstillinger av kort varighet men også pasienter med langvarige sammensatte smertetilstander som i større grad krever en helhetlig tilnærming. Vi er pliktig å gi pasientene våre best mulig behandling  basert på gode faglige og etiske retningslinjer! Avklaring av årsaksforholdene til pasientens plager er en forutsetning for effektive behandlingstiltak. Vi ser til stadighet pasienter som har fått behandlinger over lang tid uten tilfredsstillende fremgang. Årsakene til dette kan være mange, men ofte foreligger det verken diagnose eller avklaring av faktiske årsaksforhold.

Vi driver en evidensbasert praksis, hvor det stilles krav til faglig oppdatering og klinisk resonnering. Tid til pasienten, oppdatert kunnskap og evne og vilje til refleksjon over egen praksis er viktige forutsetninger for god tilnærming. Dette er også viktige forutsetninger for best mulig effekt med færrest mulig konsultasjoner.»

Vi gjør vårt ytterste for å oppnå god kundetilfredshet, lav behandlingsfrekvens og god effekt av behandlingen.

Alle er velkomne til Volvat Medisinske Senters fysikalske avdelinger på Majorstuen og Nationaltheatret!

 

Med vennlig hilsen

 

Chris J. Drummond

Manuellterapeut

MClinPhysManipTher (Curtin)

Fysioterapeut/aut. idrettsterapeut

 

Les mer om fysioterapi ved Volvat Medisinske Senter her

 

Fysioterapi tilbys også ved våre sentre i Bergen, Fredrikstad og på Hamar.