Forebygg med helsekontroll

08.05.2014

Vi tar jevnlig service på bilen, men hva med å sjekke at vår egen kropp er i god form? Det kan virke rart å bestille time hos fastlegen uten å være syk, men regelmessig helsekontroll er viktig for å holde seg frisk og forebygge plager og sykdommer.

Etter fireårskontrollen på helsestasjon er det resten av livet opp til hver enkelt å sørge for helsesjekk med jevne mellomrom. Det er ikke alle like flinke til.

Selv om det er positivt å anta at man er frisk, er det viktig å få bekreftet det. Og ikke minst få fanget opp tilstander som må tas hensyn til eller behandles. For eksempel er mer enn 500 000 nordmenn rammet av diabetes eller forstadiet til diabetes uten å vite det selv.

For bedrifter og privatpersoner

Hos Volvat har man over 25 års erfaring med helsekontroller både for privatpersoner og bedrifter, og tilbyr grundig legeundersøkelse og tester som er tilpasset alder, kjønn og individuelle forhold. Gjennom temaer som arvelig belastning, livsstil, arbeids- og familiesituasjon, forsøker man å avdekke eventuelle problemer og risikofaktorer hos den enkelte.

Senest 14 dager etter kontrollen kommer et brev med resultater og personlige kommentarer fra legen.

Regelmessige helsekontroller kan bidra til å redusere sykefraværet og forebygge sykdom, og det er mange bedrifter som synes dette er et godt tilbud til de ansatte.

Helsekontrollene hos Volvat er tilgjengelig for alle, men er man medlem får man – som på alle typer konsultasjoner – 20 prosent rabatt. Du kan selv velge lege, dag og tidspunkt som passer for deg. Mange velger dessuten en ordning med årlig påminnelse. Helsekontroll er et tilbud hos alle Volvat-sentre.

God indikasjon

Årlig helsesjekk anbefales når stress-symptomer fra jobb og familieliv begynner å komme i 30-årsalderen.

En helsekontroll gir  god indikasjon på den generelle helsetilstanden. Men helsekontrollen kan bidra til å redusere risikoen ved råd om livsstil-tiltak og eventuelt  behandling av forstadier til sykdom. I de tilfeller vi avdekker alvorlig sykdom kan vi raskt få ordnet eventuelle tilleggsundersøkelser og få satt i gang behandling hos en av våre mange legespesialister.

Tilleggstjeneste på kjøpet

Friske 20-åringer trenger ikke å gå til helsekontroll hvert år, men anbefales når stress-symptomer fra jobb og familieliv begynner å komme i 30-40 års alderen.

For mange er helsekontrollen den ene gangen i året de går til lege. Som regel har de samlet opp en hel liten liste med skavanker og problemer de sliter med, men som de synes er for små til å bestille en vanlig legetime. Det er helt i orden at disse «småproblemene” som ofte kan skape bekymringer i hverdagen, også blir tatt opp på Volvat Helsekontroll. Det er det tid og rom for hos Volvat.