Høyt blodtrykkk (hypertensjon)

10.02.2015

Høyt blodtrykk er en vanlig tilstand (59% av de over 40 år) som sjelden gir symptomer og derfor kan være vanskelig å oppdage. Ved meget høye blodtrykk, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Hos hjerteteamet på Volvat Medisinske Senter kan du få stilt en sikker diagnose ved 24-timers blodtrykksmåling, samt få påvist og eventuelt behandlet spesielle underliggende årsaker.

Skader forårsaket av høyt blodtrykk er nært forbundet med hvor mye forhøyet blodtrykket er, men også moderat forhøyet blodtrykk er en belastende faktor for hjertet og gir økt risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt, samt skade på nyrer og syn.

Det er viktig å oppdage høyt blodtrykk tidlig for å forebygge skadeeffekter, men samtidig er det viktig at diagnosen er sikker, siden høyt blodtrykk krever livslang behandling av en person som ofte i utgangspunktet er frisk.

Hos 90-95% er det ikke mulig å finne en nøyaktig grunn til det høye blodtrykket, men man vet at viktige medvirkende årsaker er fedme, diabetes, lite fysisk aktivitet, høyt alkoholinntak, høyt saltinntak og høy alder.

Hos 5-10% finner man en underliggende årsak. Andre sykdommer er den vanligste årsaken. Spesielt nyresykdommer kan påvirke blodtrykket, men også enkelte sykdommer i binyrene, i bukspyttkjertelen eller hovedpulsåren kan forårsake høyt blodtrykk. Det samme gjelder bruk av en del medisiner. Denne såkalte sekundære hypertensjonen gir ofte svært høyt blodtrykk og er vanskeligere å behandle tilfredsstillende med medisiner.

Hos hjerteteamet på Volvat Medisinske Senter kan man få stilt en sikker diagnose ved 24-timers blodtrykksmåling, påvist og eventuelt behandlet spesielle underliggende årsaker, råd om livsstilstiltak som reduserer risiko og igangsatt riktig behandling.

Les mer her