Kvinnehelse og fysioterapi

12.09.2014

Volvat Fysioterapi har bred erfaring innen kvinnehelse og et behandlingstilbud til kvinner med plager fra bekken, rygg eller underliv.

Vi jobber i tett samarbeid med gynekologer og allmennleger.

Svangerskapsrelaterte rygg- og bekkenplager

Mange kvinner opplever forandringene kroppen gjennomgår under og etter svangerskapet som en stor belastning. Muskel- og skjelettplager fører ofte til ekstra belastning under og etter svangerskap. 
Usikkerheten i forhold til smertene, og hvordan man skal håndtere disse i hverdagen, gjør at mange havner i en ond sirkel med stadig økende symptombelastning.

Grundig fysikalsk undersøkelse og samtale er grunnlaget for all god fysikalsk behandling. Noen ganger kan kun veiledning i årsaken til smerten og enkle råd for håndtering av dette gi økt trygghet og bedret funksjon. Andre trenger tettere og mer aktiv oppfølgning. Manuell behandling gir ofte midlertidig symptomlindring som en nødvendig døråpner for trening. God og individuelt tilpasset veiledning i øvelser for kontroll og stabilitet av bekken og rygg har vist å gi en vedvarende god effekt på funksjon, smerte og helserelatert livskvalitet for de med bekkensmerter etter fødsel.

Underlivssmerter

Mange kvinner opplever smerter eller andre plager tilknyttet underlivet. Ofte fører slike plager med seg utfordringer i intime relasjoner. 
Plager tilknyttet underlivet kan oppstå plutselig eller gradvis over tid. Årsak til plagene kan være klart avgrenset eller sammensatt, som for eksempel når kvinnen har opplevd emosjonelle og/eller fysiske traumer.

Våre kvinnelige fysioterapeuter har spesiell kompetanse på smerter og andre plager tilknyttet underlivet. En grundig og helhetlig undersøkelse danner grunnlaget for en tilpasset behandling. Når det er behov for det samarbeider fysioterapeuten med andre spesialister som gynekolog, almenlege og psykolog. Enkelte personer behøver et mindre antall behandlinger mens andre har behov for behandling over tid.

Vår behandling kan bestå av:

  • Bevisstgjøring og endring av pust, spenning, holdning og bevegelsesmønster gjennom praktisk arbeid med kroppen
  • Avspenning gjennom teknikker du lærer selv
  • Massasje
  • Opplæring i øvelser for bekkenbunnen
  • Psykomotorisk behandling der traume er årsak til plagene

Stressurininkontinens

Første konsultasjon består av samtale og undersøkelse. Her undersøkes bl.a. evne til å stramme og slippe musklene i bekkenbunnen. Deretter gis det opplæring i hvordan trene bekkenbunnen. 
Pasienten følger et treningsprogram hjemme, og kommer til oppfølging etter 1-6 uker avhengig av behov.

Vårt behandlerteam:

Marthe Schneider
Psykomotorisk fysioterapeut og yogalærer. Har erfaring med behandling av underlivssmerter og stressurininkontinens i Norge og Sudan. Spesiell erfaring med kvinner som har hatt traumatiske opplevelser i tilknytning til underlivet.

Christine Reff Sydnes
Mensendieckutdannet fysioterapeut med lengre erfaring i behandling av kvinner med langvarige underlivssmerter, og har hatt samarbeid med både Rikshospitalet og Oslo Universitetsykehus.
I tillegg erfaring med behandling av muskel/skjelett plager i bekken og rygg under og etter svangerskap.

Karin Scheel

Mensendieckutdannet fysioterapeut med flere års erfaring med behandling av kvinner med muskel/skjellett plager i bekken og rygg. Har jobbet over lebgre tid med undersøkelse og opptrening av bekkenbunn.

Øyvind Ville Sæter
Mensendieckutdannet fysioterapeut. Har flere års erfaring med behandling av muskel/skjelett plager under og etter svangerskap, med hovedvekt på korsrygg, bekken og hofter. Han har jobbet flere år i drifttilskudd tilknyttet kvinnehelse.

Ta kontakt med fysioterapiavdelineg på telefon 22 95 75 50 eller bestill time ved å benytte lenken under. 

Bestill time