Midjemål og BMI

08.05.2014

Overvekt er i dag et av verdens største helseproblemer. På verdensbasis finnes det nå flere overvektige enn underernærte. Norge følger også den internasjonale trenden.

BMI

BMI (Body Mass Index) er det mest brukte målet for inndeling av kroppsvekt i forhold til helse eller risiko for å utvikle sykdom. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for overvekt.

WHO har klassifisert BMI i forhold til vekt:

  • Undervekt: < 18,5
  • Normalvekt: 18,5 - 24,9
  • Overvekt: 25 - 29,9
  • Helseskadelig overvekt: 30 - 39,9
  • Sykelig overvekt: ≥ 40

Midjemål

For å få en bedre vurdering av overvekten i forhold til risiko for tilleggssykdommer bør også midjen måles. Midjemål skal måles midt mellom hofte- kammen og nederste ribbein i fasen mellom innpust og utpust.

WHO har klassifisert midjemål:

Kvinner:

Økt risiko: > 80

Betydelig risiko: > 88

Menn:

Økt risiko: > 94

Betydelig risiko: > 102