Nytt behandlingstilbud innen øre-nese-hals ved Volvat Oslo/Majorstuen

12.01.2015

Utblokking (dilatasjon) av øretrompetene – Tuba Eustachi dilatasjon (TED) 

Som det første private sykehuset i Norge, tilbyr nå Volvat Oslo/Majorstuen denne behandlingen.

Ved offentlige sykehus i Norge er det kun Rikshospitalet som tilbyr behandlingen per i dag.

Og det er lange ventelister. 

Les flere artikler om Helse og behandling her

I Norge er det kun 11 Øre-nese-halsleger som er sertifiserte innen denne behandlingen, hvorav to arbeider ved Volvat i Oslo. Behandlingsmetoden er relativt ny i Norge, men internasjonalt har man ca. 7 års erfaring, og det er utført studier som viser gode resultater.


Bakgrunn

Øretrompetene er smale kanaler som forbinder mellomøret med nesen. Lengden er hos voksne om lag 3-4 cm.

Normalt er øretrompetene stengt, og åpner seg når vi tygger, svelger eller gjesper. Da kan luft strømme inn i mellomøret og eventuell væske og slim renne ut fra mellomøret og ned i nesen. At trykket på begge sider av trommehinnen stabiliseres og væske får passasje ut, gjør at trommehinnen vibrerer som den skal, noe som blant annet gir oss normal hørsel.

Øretrompetene åpner seg ved hjelp av små muskler. Når disse ikke trekker seg sammen som normalt på grunn av spasme, åpnes ikke øretubene og trykket på begge sider av trommehinnen utlignes ikke.

Dersom ikke medikamentell behandling hjelper, kan utblokking/dilatasjon av øretrompetene være aktuelt.

Behandlingen skal ikke utføres på barn og unge, da øretrompeten deres ennå ikke er endelig utvokst. Nedre aldersgrense er derfor satt til 18 år.

Symptomer

Symptomene man da får kan være vedvarende «dott»-fornemmelse, nedsatt hørsel, kronisk mellomørebetennelse og oppsamling av væske i mellomøret.

Utredning

Man forsøker først medikamentell behandling. Dersom dette ikke har ønsket effekt, kan dilatasjon av øretrompetene være aktuelt. Før behandlingsindikasjon stilles, er en forundersøkelse nødvendig. Denne omfatter - i tillegg til ordinær anamnese - inspeksjon av ytre øregang og trommehinne (otoskopi). Trykket i mellomøret måles (tympanometri), og det blir foretatt undersøkelse i nesen ved hjelp av fleksibelt skop, (rhinoskopi).       

Behandlingen

Tilstanden kan behandles ved at man blokker (dilaterer) ut øretubene via nesen.

Behandlingen utføres i narkose dagkirurgisk, og pasientene blir liggende på postoperativ avdeling i ca. 2 timer. 

Det blir satt opp en kontrolltime etter 6 uker. Dette avtales før hjemreise.

Resultat og komplikasjoner

Det er ikke uvanlig at pasienten har moderate smerter de første dagene etter behandlingen, men vi vil sørge for at man blir sendt hjem med de nødvendige resepter og informasjon.                                                                                     

Studier viser at ca. 80 % av pasientene som behandles med denne metoden blir bra etter behandling. Enkelte kan være plaget av «ekko»-fornemmelser, men dette vil normalt gi seg etter 1-2 uker.

Klikk her for timebestilling - velg Øre-nese-hals fra tjenestemenyen

Du kan også ringe oss på telefon 22 95 76 22 for mer informasjon og timebestilling.

Les mer om våre tjenester innen øre-nese-hals her