Fedmeoperasjon i Oslo, Bergen og Trondheim

08.05.2017

De fleste oppnår stor helsegevinst etter vektreduksjon uansett hvordan vektreduksjonen oppnås, enten det gjøres ved endring av livsstil og/eller kirurgisk behandling.

Gjennomsnittsvekten blant nordmenn har i mange år vært jevnt stigende. Forekomsten av overvekt er økende i alle sosiale lag, aldersgrupper og i alle deler av landet.

Les mer om vårt tilbud på www.overvektskirurgi.no 

Vi tilbyr fedmeoperasjon i Trondheim, Bergen og Oslo.

Sterkt overvektige er ofte avhengige av kirurgi for å gå varig ned i vekt. Dette er fastslått i forskning hvor man gjennom mange år har sammenlignet grupper av sterkt overvektige pasienter som har gjennomført overvektskirurgi med de som ikke har fått slike operasjoner.

Dette ser vi også hos våre pasienter, som ofte har forsøkt ”alt” før de kommer til oss.

Kontakt oss for rådgivning om fedmeoperasjon på:

Bergen: 489 53 478 overvekt.bergen@volvat.no

Oslo: 489 51 866 overvekt.oslo@volvat.no 

Trondheim: 468 51 004 overvektsoperasjon-stokkan@volvat.no

Tverrfaglig oppfølging

Operasjonen bør sees på som hjelp på veien videre, men det er også viktig å legge om livsstilen slik at du unngår å gjenoppta ditt gamle levemønster.

Både før og etter operasjonen tilbyr Volvat ulike eksperter som blant annet ernæringsfysiolog/klinisk ernæringsfysiolog, psykiater/psykolog, og fysioterapeut. De skal hjelpe deg å forberede deg til operasjonen og hvordan du kan takle det nye livet etter en slankeoperasjon.