Platerikt plasma (PRP) for behandling av slitasje i kneleddet (artrose)

27.01.2015

Våren 2014 startet ortopedisk seksjon ved Volvat Majorstuen en prospektiv studie der vi ønsket å måle pasienttilfredshet etter injeksjonsbehandling med platerikt plasma (PRP) ved slitte knær.

Ved oppfølging etter seks (6) uker, viser resultatene betydelig bedring for alle målte parametere hos alle pasientene. For å se hvor lenge denne effekten varer, planlegges en ny evaluering av pasientenes tilstand når det har gått et år. De endelige resultatene vil foreligge høsten 2015. Erfaringene etter 3,5 år hvor vi har benyttet denne form for behandling til over 500 pasienter, er så god at vi fortsetter å tilby denne ti l utvalgte pasienter med kneledds slitasje.

Les mer her