Prostatakreft er den hyppigste kreftform hos menn i dag

08.05.2014

I Norge lever 25 000 menn med diagnostisert prostatakreft i forskjellige stadier av sykdommen.

Prostatakreft er den hyppigste kreftform hos menn, og omtrent 1200 menn dør av langt fremskreden (metastatisk) prostatakreft årlig i Norge.

Se klipp fra Dagsrevyen på NRK (20. mai 2013) om prostatakreft.

(Den aktuelle saken starter ca. 12.07 ut i sendingen.)

Diagnosen

Tidlig diagnostikk av prostatakreft kan være viktig for å diagnostisere sykdommen i tidlig stadium. Dette gjør at man med riktig behandling kan forebygge videre utvikling, spredning og død som en følge av sykdommen.

En mann kan være uten merkbare symptomer og likevel ha prostatakreft i tidlig stadium. Diagnosen kan påvises med en enkel blodprøve kalt PSA og en klinisk undersøkelse med ultralyd og vevsprøver fra prostata. Dette gjøres hos en spesialist i urologi.

Spesial-MR av prostata kan i enkelte tilfeller være nødvendig.

Behandling av prostatakreft hos Volvat

Lurer du på om du har symptomer på prostatakreft? Ved Volvat tilbyr vi raskt time til konsultasjon og riktig utredning av prostatakreft, med tett oppfølging, veiledning og behandling ved alle våre sentre.