Medieoppslag om tarmscreening

19.08.2014

Både Aftenposten og TV2 fattet interesse for våre funn og erfaringer fra 234 tarm-screeninger. 

I Aftenposten (16/8) var det en artikkel om Volvats tarmsreening og de funn og erfaringer man har gjort seg etter å ha holdt på dette siden 2013.

- Vi begynte å tilby screeningundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi) til de over 50 år våren 2012, etter at vi hadde sett påfallende mange funn av forstadier til kreftsvulst (farlige polypper) og ondartede kreftsvulster hos pasienter som kom til koloskopi, sier Unni Ellefsen Gisletun, avdelingsleder ved Medisinsk avdeling på Volvat i Oslo.

- Per i dag har vi utført 234 screeningundersøkelser og har valgt koloskopi som metode. Hos 79 pasienter – en tredjedel - fant vi forstadier til kreftsvulst, og 25 av disse ville ikke vært avdekket ved den noe mindre omfattende sigmoidoskopi-undersøkelsen (undersøkelse av nedre del av tykktarmen og endetarmen), sier Gisletun.

Hun presiserer at dette er en opptelling, ikke et forskningsprosjekt – men synes likevel det er et høyt tall.

- Kanskje burde man sammenligne koloskopi, som vi bruker, med sigmoidoskopi, som brukes i studien Aftenposten omtaler og i pilotprosjektet som pågår nå. Vi hadde ikke oppdaget en potensiell kreftutvikling hos 25 mennesker hvis vi ikke hadde benyttet den mer omfattende koloskopi-undersøkelsen-, og det er tankevekkende, sier hun.

Koloskopi koster 5000,- hos Volvat. Gisletun sier de gjerne hadde sett at det offentlige hadde bidratt til å dekke noe av dette, slik at flere ville ha råd. - Men folk som kjøper denne undersøkelsen, velger det selv, og avlaster slik det offentlige som ikke har kapasitet til å tilby screening til alle, sier hun.