Vi utvider tilbudet innen gynekologi på Hamar!

06.10.2016

De fleste kvinner kvier seg for å oppsøke gynekologen, selv om de vet at de må la seg undersøke med jevne mellomrom.

Volvat på Hamar har i mange år hatt Lars Meyer, en av Innlandets mest erfarne  gynekologer i sine rekker. Han har undersøkt, behandlet og gitt faglige råd til mange kvinner i området vårt gjennom de 15 årene han har vært ansatt ved Volvat.

Teresia Marton har jobbet ved siden av Lars i de siste 2-3 årene, og de har hatt mye å gjøre hele tiden. Teresia har erfaring fra arbeid ved Sykehuset Innlandet, både på røntgenavdelingen og på gynekologisk avdeling. Hun har også tidligere jobbet som fastlege i en tre-årsperiode.

Nå utvider Volvat Hamar gynekologtilbudet sitt ved at vi ansetter en gynekolog til, og nå vil det være en mannlig og to kvinnelige gynekologer tilknyttet legesenteret.

Det er Linda C. Karlsen, som kommer fra kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, som er den nye gynekologen.

Volvat tilbyr i dag:

•    Rutineundersøkelser med celleprøver
•    Utredning av ufrivillig barnløshet
•    Utredning og behandling  ved urinlekkasje
•    Prevensjonsveiledning
•    Utredning  og behandling  av underlivssmerter
•    Utredning  og behandling ved  blødningsforstyrrelser
•    Behandling ved overgangsplager
•    Undersøkelser og ultralyd av gravide
•    Undersøkelse for og behandling av kjønnssykdommer

Etter hvert, med økt kapasitet, planlegger gynekologene ved Volvat å utføre flere små  kirurgiske inngrep.

For nærmere opplysninger kan du ringe oss på:

62 55 35 50

NB: Vi minner om at et medlemskap i Volvat gir rabatter og tilgang til flere andre tjenester, som f.eks gratis helserådgiving 24 timer i døgnet via Helsetelefonen.

På landsbasis har Volvat ca. 60 000 medlemmer, og ca. 2500 av disse er fra Hamar-området.

Les mer om Volvats tilbud innen gynekologi