Volvat har utvidet virksomheten og blitt landsdekkende!

07.02.2017

Visste du at Volvat nå også har avdelinger i både i Trondheim og Tromsø?

Dermed er vi en landsdekkende virksomhet, med sentre også i Oslo, Fredrikstad, Hamar, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Den geografiske utbredelsen av Capios norske virksomhet er et ledd i vår langsiktige strategiske utviklingsplan. Og nå er vi representert i nedslagsfeltet til alle helseforetakene i Norge.

Klikk på lenkene for å lese mer om våre to nye avdelinger:

 

Våre to nye enheter har utrednings- og behandlingsvirksomhet knyttet til følgende områder:

  • Plastisk kirurgi
  • Overvektsoperasjon
  • Ortopedi
  • Nevrokirurgi
  • Generell kirurgi
  • Andre operasjoner og behandlinger
  • Kosmetiske behandlinger