Volvat er med under årets Arendalsuke!

11.08.2016

Einar Gerhardsen på Volvat - Tar private sykehus bedre vare på deg?

Det norske helsevesenet står overfor store utfordringer.

Derfor spør vi: hvordan kan offentlige og private sykehus utfordre og lære av hverandre for å utvikle kvalitet og effektivitet? Hvordan kan private alternativer best tas i bruk for å sikre gode tjenester til befolkningen og en bærekraftig helsetjeneste for samfunnet?

Velkommen til diskusjon rundt dette torsdag 18. august, på vårt arrangement under Arendalsuka 2016