Volvats Helsekontroll

27.10.2017

Regelmessig kontroll er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge sykdom og helseplager. Vi tilbyr deg en målrettet og grundig helsekontroll inkludert laboratorieprøver hos lege.

Volvat Helsekontroll består av et sett basisundersøkelser - likt for alle. I tillegg gjøres individuelle tilpasninger ut i fra alder, kjønn og individuelle forhold.

Volvat Helsekontroll tilbys ved alle våre sentre

 

Tid på helsekontrollen
Helsekontrollen varer ca. 45 min - 1 time. Dette inkluderer legekonsultasjon, laboratorieprøver og eventuelle tilleggsundersøkelser hos sykepleier/helsesekretær.

Forberedelser før timen for pasienten
Ta med morgenurin samt evt.en liste over medisiner du bruker.

Unntak for bestilling av denne timen
Volvat Helsekontroll er ikke en vanlig konsultasjon for å utrede symptomer og plager. Ønsker du en utredning av symptomer og plager, må du bestille konsultasjon hos allmennlege.

Ansvarlige leger
Alle allmennleger kan gjennomføre Volvat Helsekontroll.
 

Ved Volvat i Oslo tilbys i tillegg:

 

Viktig om Helsekontroll:
I Bergen og Fredrikstad må du møte 30 minutter før timen du har bestilt for å gjennomføre forundersøkelser. Dersom du har bedt om SMS-påminnelse i forbindelse med timebestillingen må du derfor huske på å møte 30 minutter før tidspunktet som er angitt i SMS-meldingen.

Vi har kort ventetid!

Bestill time her