Vurderer du overvektskirugi?

08.11.2016

Mange som vurderer slankeoperasjon, bruker lang tid på å undersøke og vurdere hvordan man skal gå frem og lurer på hvordan prosessen er fra man tar kontakt til etter ønsket vektreduksjon er oppnådd. Hos Volvat får du oppfølging hele veien fra første samtale og Volvat gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen. Her kan du lese om vårt tilbud, og ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.

Uforpliktende samtale

Ved å kontakte vår koordinator vil du få informasjon om vårt behandlingstilbud. Vi setter av god tid til en en uforpliktende samtale.

Første konsultasjon

Du blir utredet hos kirurg. Du får informasjon om operasjonen, risiko, forventede resultater og utfordringer. Her får du mulighet til å spørre kirurgen om operasjonen. Det er viktig å analysere de individuelle mekanismene som har ført til overvektsproblemet. Dette kan bety noe for valget av operasjonsmetode, og hvilket fokus man skal ha etter operasjon i forhold til endring av livsstil og tankesett.

Operasjonsdagen

Ved ankomst blir du mottatt av sykepleier som gjennomgår operasjonsforløpet. Før operasjonen har du en samtale med kirurg og anestesilege.

Operasjonen

Operasjonsmetoden som primært benyttes er er gastric bypass eller gastric sleeve, og inngrepet utføres med kikkhullsmetodikk (laparoskopisk). Operasjonen vil foregå i narkose.

Etter operasjonen

Etter operasjonen blir du værende to døgn på Volvat. Du blir tett fulgt opp av kirurg og resten av operasjonsteamet. Før hjemreise gjennomføres en samtale med kirurg og ernæringsfysiolog.

Oppfølgingen

På Volvat er vi opptatt av at du opplever å bli ivaretatt også etter at du har forlatt sykehuset. Gjennom det første året etter operasjonen, vil både kirurg og ernæringsfysiolog holde kontakten med deg for best mulig oppfølging.

Volvats anbefalinger etter vektreduksjon

Vi anbefaler deg at du følger vårt tverrfaglige behandlingsprogram videre. Volvat tilbyr ett års oppfølging i grupper, med fokus på endring av tankesett og kosthold samt fysisk aktivitet. Målet med gruppene er å dele erfaringer og gi hverandre gode råd, slik at du kan takle hverdagen bedre.

Det er også helt nødvendig med årlig kontroll hos allmennlege hvor blodprøver følges opp. Erfaring viser at etter endt vektbehandling kan overflødig hud blant annet gi fysiske plager som sårdannelser. Fjerning av overflødig hud kan forbedre disse plagene. Volvat har lang erfaring med plastikkirurgi.