Alternativ visning av åpningsinfo

For intern evaluering: Når senteret er åpent, men registrering i kø på nett er stengt

Kl 08:00: Legevakten åpner

Nåværende versjon:

Ventetider og køregistrering
(oppdatert kl 08:00)

Allmennlege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering i kø på nett åpner kl 09:00
Bestill time i stedet?

Barnelege

Åpent  |  Stenger 20:00
2 personer ventende
1t 0 min est. ventetid
Registrering i kø på nett åpner kl 09:00
Bestill time i stedet?

Skadelege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering i kø på nett åpner kl 09:00

Nytt forslag:

Ventetider og køregistrering
(oppdatert kl 08:00)

Allmennlege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering gjøres ved ankomst
Nett-køen åpner kl 09:00
Bestill time i stedet?

Barnelege

Åpent  |  Stenger 20:00
2 personer ventende
1t 0 min est. ventetid
Registrering gjøres ved ankomst
Nett-køen åpner kl 09:00
Bestill time i stedet?

Skadelege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering gjøres ved ankomst
Nett-køen åpner kl 09:00

Kl 19:00: Nettregistrering for barnelege stenger

Nåværende versjon:

Ventetider og køregistrering
(oppdatert kl 19:00)

Allmennlege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Bestill time i stedet?

Barnelege

Åpent  |  Stenger 20:00
2 personer ventende
1t 0 min est. ventetid
Registrering i kø på nett er nå stengt
Bestill time i stedet?

Skadelege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid

Nytt forslag:

Ventetider og køregistrering
(oppdatert kl 19:00)

Allmennlege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Bestill time i stedet?

Barnelege

Åpent  |  Stenger 20:00
2 personer ventende
1t 0 min est. ventetid
Registrering gjøres ved ankomst
Nett-køen er nå stengt
Bestill time i stedet?

Skadelege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid

Kl 21:00: Nettregistrering stenger

Nåværende versjon:

Ventetider og køregistrering
(oppdatert kl 21:00)

Allmennlege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering i kø på nett er nå stengt
Bestill time i stedet?

Barnelege

Stengt  |  Åpner 08:00
Barnelegevakten er nå stengt til kl 08:00
Registrering i kø på nett åpner kl 09:00
Bestill time i stedet?

Skadelege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering i kø på nett er nå stengt

Nytt forslag:

Ventetider og køregistrering
(oppdatert kl 21:00)

Allmennlege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering gjøres ved ankomst
Nett-køen er nå stengt
Bestill time i stedet?

Barnelege

Stengt  |  Åpner 08:00
Barnelegevakten er nå stengt til kl 08:00
Registrering i kø på nett åpner kl 09:00
Bestill time i stedet?

Skadelege

Åpent  |  Stenger 22:00
Ingen ventetid
Registrering gjøres ved ankomst
Nett-køen er nå stengt