Helsekontroll

Hvordan vi trives og har det på jobb og hvilke risikofaktorer vi har med oss ut fra arvelige forhold eller livsstil, betyr mye for både nåværende og fremtidig helse. Å kunne redusere risikoen for utvikling av plager og sykdom så tidlig som mulig, gir stor gevinst både for den enkelte og for arbeidsplassen.

Det er også viktig å kunne oppdage sykdom og helseplager så tidlig som mulig. Og noen ganger kan man avdekke sykdom i tidlig fase – før symptomer har meldt seg.

Volvat Helsekontroll er en årlig, målrettet og grundig undersøkelse som består av et sett basisundersøkelser - likt for alle. I tillegg gjøres individuelle tilpasninger ut i fra alder, kjønn og individuelle forhold.

Helsekontrollen består av samtale og undersøkelse hos lege, undersøkelser hos sykepleier og laboratorieprøver.

  • Helsekontroll Generell
  • Helsekontroll Livsstil
  • Helsekontroll Senior