Beatrice Beer
Prydz

Om Beatrice Beer

Beatrice er utdannet psykolog fra Aarhus Universitet i Danmark.

Hun har arbeidet flere år innen psykisk helsevern, både med barn, ungdom og voksne, og har god erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter med psykiske helsevansker. Noen behandlingsområder er eksempelvis angst, depresjon, traumer, relasjonelle vansker, utbrenthet, stressbelastninger og livskriser.

Beatrice har videreutdanning i metakognitiv terapi (MCT), som er spesielt effektiv i behandling av angst og depresjon. MCT er en her-og-nå rettet behandlingsmetode med et overordnet mål om å redusere grubling og bekymring som opprettholder psykisk ubehag. Det dreier seg om å komme ut av fastlåste negative tankemønstre og å få konkrete verktøy for mer mental ro, som igjen gjerne vil bidra til økt energi og glede.

Beatrice er opptatt av å tilpasse behandlingen etter hver enkelt sine ønsker og behov, dette gjennom å utforske hvilke endringer som kan bidra til bedre livskvalitet, og deretter skreddersy et målrettet behandlingsopplegg.

Beatrice har også erfaring med utredning av adhd, samt foreldreveiledning og systemrettet oppfølging av barn og ungdom.

Beatrice Beers arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.