Sissel Bergaust

Spesialist i allmennmedisin, pediatri og samfunnsmedisin
Volvat Hamar

Sissel Bergaust er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1990. Hun har over 25 års erfaring som lege i sykehus, allmennpraksis og hos Fylkesmannen i Hedmark som assisterende fylkeslege og fylkeslege. Hos Fylkesmannen har hun jobbet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Hun er spesialist i allmennmedisin og har i tillegg spesialitetene pediatri (barnesykdommer) og samfunnsmedisin.

Sissel Bergaust er opptatt av å tenke helhetlig om helse og sykdom.

 

 

 

Interesser: Hormonsykdommer (endokrinologi), mage- og tarmlidelser, astma/allergi samt råd og veiledning om livsstilssykdommer