Ida Blakstad

Klinisk ernæringsfysiolog
Volvat Hamar, Volvat Lillehammer
Behandlingsområder: Overvekt, spiseforstyrrelser, diabetes, lipidforstyrrelser, hjerte-karsykdommer, livsstilssykdommer, mage- og tarmproblemer/sykdommer, irritabel tarm (IBS), allergier/intoleranser

Ida Lervåg Blakstad ble ferdig med 5-årig integrert master i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo på forsommeren 2019. Hun er dermed autorisert klinisk ernæringsfysiolog med oppdaterte kunnskaper og har en sterk motivasjon for å bruke dette i Volvat.

Som klinisk ernæringsfysiolog har hun bred og oppdatert kunnskap om kosthold og livsstil, sykdomsrelatert ernæringsbehandling og forebyggende helsearbeid. I tillegg har hun gjennom studiet også fått praktisk erfaring blant annet i forbindelse med klinisk praksis på sykehus, men også med å holde foredrag og med gruppebehandling av overvekt.