Berte Marie Bøe

Ortoped
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret

Berte Bøe er spesialist i skulder- og knekirurgi. I tillegg til engasjementet ved Volvat jobber hun ved Artroskopiseksjonen, Oslo Universitetssykehus. Hun har bred erfaring innen ortopedi/traumatologi og siden 2010 en subspesialisering innen skulder og knekirurgi. Hun har tidligere jobbet ved Diakonhjemmet sykehus, Ringerike sykehus og Nimi.

Berte Bøe er utdannet ved Universitetet i Oslo, har vært spesialist i ortopedi siden 2010 og tok doktorgrad i 2012.

Hun har flere internasjonale publikasjoner og deltar årlig på internasjonale kongresser innen sitt spesialfelt. Nestleder i Norsk forening for skulder og albuekirurgi og kommiteemedlem i European Shoulder Associates.