Jens-Christian Dolva

Medisinsk direktør / CMO
Min viktigste oppgave er leveranse på best mulig medisinsk kvalitet på alt Volvat tilbyr sine pasienter. Pasienters behov og sikkerhet er min største prioritet. Det skal oppleves trygt og føles ivaretakende å komme til Volvat for hjelp.

Jens-Christian begynte 1 januar 2020 som medisinsk sjef i Volvat etter mange år i virksomheten der han også har hatt andre tillitsverv i tillegg til omfattende medisinsk praksis. Han har bred erfaring fra både somatikk og psykiatri etter å ha jobbet med begge deler over flere år.

Etter tiden som kliniker jobber Jens-Christian nå i administrasjonen i Volvat Gruppen og har det overordnede administrative ansvaret for all medisinsk virksomhet i Volvat gruppen.

Han er en del av ledergruppen for virksomheten og er rådgiver for adm. direktør samt øvrige ledere i Volvat.

  • Januar 2020 - (Nåværende): Medisinsk sjef/Sjeflege Volvat Medisinske Senter A/S/ Volvat gruppen Norge

  • Februar 2019 - oktober 2019 : Legevaktslege på Asker & Bærum legevakt, i permisjon fra Volvat

  • Mai 2018 - januar 2019: Vise-Medisinsk Sjef, Volvat Medisinske Senter A/S

  • Februar 2018 - mai 2018: Konst. daglig leder Volvat Majorstua frem til ny leder var på plass. Medisinsk ansvarlig for Volvat Medisinske Senter A/S, Oslo

  • August 2017 - februar 2018: Allmennlege, medisinsk ansvarlig lege Volvat Medisinske Senter A/S, Oslo

  • September 2012 - august 2017: Allmennlege i spesialisering i åpen u-selektert praksis, Volvat Medisinske Senter A/S

  • April 2009 - august 2012: Lege i spesialisering psykiatri Vestre Viken fast stilling, 1 år akutt psyk., 1 år alderspsykiatri, 1 år dps døgn 9 mnd dps poliklinikk

  • August 2007: turnuslege Nordfjord Sykehus