Elisabeth Sterri Fjell

Allmennlege
Volvat Laguneparken, Volvat Åsane
Behandlingsområder: De fleste allmennmedisinske områder, helsekontroller, petroleumslege

Elisabeth Sterri Fjell har jobbet ved Volvat Åsane siden oppstarten i 2018.

Hun er utdannet ved Universitetet i Leipzig, Tyskland og tok turnustjenesten ved Haukeland Universitetssykehus.

Hun har også jobbet på Sykehuset Telemark i Skien og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Hun har videre erfaring med arbeid som fastlege, legevaktsarbeid ved Bergen Legevakt, forebyggende helsearbeid med barn og unge og arbeid ved sykehjem.