Alexander Flaata

Psykologispesialist
Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Alle former for korttidsbehandling. Kriser, angst og depresjon. Personlighets- og avhengighetsproblematikk. Traumebehandling blant annet med EMDR (eye movement desensitivisation and reprocessing).
Jeg er opptatt av at pasienten skal være trygg på relasjonen, føle seg sett, oppleve en god personlig relasjon. Videre at vi sammen skal finne ut hva som er problemstillingen og hvordan vi skal gjennomføre behandlingen. Legger vekt på god informasjon og bruk av evidensbaserte metoder.

Alexander Flaata er autorisert psykolog fra 2006, psykologspesialist fra 1. Juni 2013. Jobber for tiden med akuttpsykiatri (legevakt) og rettspsykiatri som sakkyndig.

Han har arbeidet tidligere ved Regional Sikkerhetsavdeling Dikemark i 2011-2012, intensivpsykiatrisk døgnenhet. I 2009-2010 jobbet Alexander som psykolog i BUF etat - og før det, som nevropsykolog ved Sunnaas Sykehus, i perioden 2006-2009.