Lisa Kiønig

Psykiater
Volvat Majorstuen

Psykiater Lisa Kiønig har lang erfaring i utredning og behandling av psykiske lidelser som angst, depresjon, tvangslidelse, bipolar lidelse, personlighetsforstyrrelser, PTSD, spiseforstyrrelse, psykoselidelse samt medikamentell behandling av hyperkinetiske forstyrrelser.

Hun har videre bred erfaring med akutt krisebehandling som identitetskriser, samlivsbrudd/ problemer og eksistensielle kriser.

Generell erfaring med alle aldersgrupper fra 18 år og opp til sen alderdom.

  • 1997 Cand.Med. Det medisinske fakultet UIO
  • 2004 Spesialistgodkjenning. Godkjenning som spesialist i psykiatri
  • 99-00 lege i spesialisering, akuttpsykiatrisk døgnenhet, Aker SH, klinikk for psykiatri
  • 00-01 lege i spesialisering, allmennpsykiatrisk døgnenhet, Voksenpsykiatrisk avd., Vinderen, Diakonhjemmet SH
  • 02-04 to årig psykodynamisk orientert psykoterapi ved Institutt for psykoterapi
  • 01-04 lege i spesialisering, allmennpsykiatrisk poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avd., Vinderen, Diakonhjemmet SH
  • mars 04-sept 04 lege i spesialisering, alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen, Diakonhjemmet SH
  • sept 04-juni 17 overlege ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avd, Vinderen, Diakonhjemmet SH
  • juni 17 pågående psykiater ved Volvat, Majorstuen