Maren Cecilie Gunnulfsen Kopland

Volvat Majorstuen

Maren har jobbet med spiseforstyrrelser siden 2013. Først som miljøassistent ved RASP, Ullevål, under utdanning. Deretter som behandler ved Avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad, siden 2017.

Hun interesserer seg for behandling av spiseforstyrrelser, herunder alle typer- også overspisingslidelse. Maren var behandler i første gruppen med kun overspisingslidelse på Modum Bad, våren 2018. Deltar nå i en prosjektgruppe som jobber med nytt tilbud til denne gruppen høsten 2020. Jobber for tiden med en doktorgrad hvor hun undersøker hvilke terapi som er mest virksom for pasienter med og uten barndomstraumer.

Faglige interesser: Spiseforstyrrelser, angst, barndomstraume