Sølvi Lomsdal

Gynekolog
Volvat Lillehammer

Sølvi Lomsdal studerte medisin i Berlin i Tyskland og var ferdig lege i 2002.

Gynekolog (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer) ble hun i 2014.

Hun har blant annet jobbet ved Radiumhospitalet, flere år ved kvinneklinikken Ahus og de siste 10 årene ved kvinneklinikken ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

De siste 4 årene har hun jobbet som overlege ved denne avdelingen noe som gjør at hun er godt rustet til en jobb på Volvat Lillehammer.