Nils Henry Madsstuen

Psykolog
Volvat Lillehammer

Nils er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og jobber til daglig på Sykehuset Innlandet ved en poliklinikk for barn/ungdom. Han har bred arbeidserfaring som psykolog, og har tidligere jobbet innen voksenpsykiatrien med særlig fokus på allmennpsykiatriske problemstillinger som angst, depresjon og relasjonsvansker. I tillegg har han erfaring med behandling av spiseforstyrrelser, traumerelaterte vansker og utbrenthet.

Nils arbeider hovedsakelig med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi. I emosjonsfokusert terapi tar man utgangspunkt i at endring skjer ved at man jobber med hvordan man håndterer følelser i det daglige livet. I tillegg anser Nils det som viktig at man jobber for å oppnå en opplevelse av at man i kraft av seg selv er den som kan føre til en endring.

Utover dette er Nils også opptatt av eksistensielle temaer og spørsmål i terapi.