Anne Marthe Myhre

Fysioterapeut
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager i bl.a nakke, skulder, rygg. Rehabilitering, trening og testing av vO2 max.

Anne Marthe har en bachelor i idrettsvitenskap fra NTNU, fysioterapiutdanning fra Høyskolen i Oslo og PT-utdanning fra Norges Idrettshøyskole.

Hun har jobbet for Mensendieck klinikken og Volvat Medisinske Senter siden 2010, og jobber i tillegg i bedriftshelsetjeneste. Tidligere jobbet som personlig trener for Mykjemeir og RAW Trening.

Opptatt av en helthetlig tilnærming og viktigheten av forebygging og fysisk aktivitet for å oppnå god helse.