Malin Elisabeth Olofsson

Psykolog
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Psykologisk behandling ved spiseforstyrrelser med komorbiditeter

Malin Elisabeth Olofsson er psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo.

Hun har erfaring med blant annet terapeutisk arbeid fra allmenpsykiatrisk poliklinikk samt fra høyspesialisert spiseforstyrrelsesbehandling ved Modum Bad Senter for Psykiatri og Sjelesorg. Der jobbet hun med Kognitiv Terapi og Medfølelsesfokusert terapi tilpasset for spiseforstyrrelser.

Malin driver også et doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Oslo, hvor hun undersøker behandling for pasienter med spiseforstyrrelser, som også har senskader etter barndomstraumer. Hun er derfor spesielt opptatt av denne pasientgruppen.