Niki Line Ramsey

Volvat Majorstuen

Bachelor i sykepleie fra Lovisenberg Diakonale Høgskole 2012.

Har jobbet i spesialisthelsetjenesten med allergi utredning og behandling av luftveisallergier samt lungefunksjonstesting siden 2012.

Niki Line tar imot pasienter til utredning og behandling av luftveisallergier.

Allergibehandling kan være enkelt, og helt naturlig!

Målet er at så mange som mulig kan bli fri fra sine allergier

Allergivaksinasjon er den eneste behandlingen som kan kurere allergi, men det finnes ingen garanti for at symptomene forsvinner for alltid