Carl-Henrik Schelp

Karkirurg, Generell kirurg
Volvat Majorstuen, Volvat Laguneparken, Volvat Ulriksdal

Carl- Henrik Schelp er utdannet karkirurg, og er en ledende spesialist i åreknutebehandling. Han benytter alle moderne teknikker for å behandle åreknuter trygt, enkelt og skånsomt.

Carl-Henrik er én av fire som er verdensledende på behandling med medisinsk lim. I og med hans brede erfaring med denne teknikken, får han jevnlig besøk av karkirurger fra ulike deler av Europa for å bli sertifisert innen denne teknikken.

Schelp har behandlet nærmere 5000 åreknutepasienter, og har siden 2012 vært ansvarlig kar- og åre kirurg ved Volvat sine avdelinger i Oslo og Bergen.

Han benytter moderne behandlingsmetode skreddersydd til hver enkelt pasient, basert på funn ved ultralydundersøkelsen, alder, type blodårer, område på beina og pasientens personlige preferanser. Slik mottar du som pasienten den mest effektive og skånsomme behandling du kan få. Schelp tilbyr laser, radiofrekvens, steam, medisinsk lim og mikroskum.