Kim Haugen Søjdis

Fysioterapeut
Volvat Hamar, Volvat Lillehammer

Kim er en erfaren fysioterapeut og tilbyr en rekke ulike behandlinger, blant annet trykkbølge, bløtdelsbehandling og generell treningsveiledning og opptrening.

Kim er utdannet ved Høyskolen i Oslo og Akershus og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med ortopedi og undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Han er sertifisert Aktiv med Artrose-fysioterapeut og tilbyr vurdering og oppfølging av artrosepasienter etter AktivA-modellen.

Som fysioterapeut er Kim opptatt av en evidensbasert og aktiv tilnærming til pasientene. Han har videreutdanning og lang erfaring i diagnostisering med ultralyd, og kan supplere undersøkelser med dette. Han er spesielt erfaren i ultralyd-diagnostisering av skuldre.

I møte med pasienter har han fokus på godt samarbeid, slik at man sammen kan jobbe for bedre funksjon og mindre smerte. Han setter av godt med tid i første time for å utføre en grundig undersøkelse som vil danne grunnlaget for videre behandling. Kim er opptatt av at pasientene hans får en forståelse av hva plagene deres skyldes, hva de selv kan gjøre for å påvirke disse og teorien bak behandlingsvalgene.  

Kim er opptatt av at pasienten skal føle seg ivaretatt fra første stund. Han har et godt humør som lett smitter over til pasientene, og er flink til å skape motivasjon og tro på bedring.