Knut Henrik Spæren

Indremedisiner
Volvat Majorstuen

Dr. Knut H. Spæren (født 1969) ble ferdig lege i Oslo i 1997 og er spesialist i generell indremedisin, infeksjonsmedisin og jobber også som smittevernoverlege.

Han har bred erfaring fra arbeid som overlege på medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Spesialistutdannelsen er fra Rikshospitalet og St Olavs Hospital i Trondheim. Han har hospitert på et av Europas fremste senter for Borreliose ved Universitetet i Ljubljana.

Dr Spæren er en meget erfaren kliniker, med særlig høy kompetanse innen flåttbårne sykdommer, antibiotikabruk og kroniske infeksjoner. Utredning av immunsvikt, tropesykdommer og systemsykdommer hører også inn under hans spesialfelt, samt å gi vaksineråd. Han har en tverrfaglig og multifaktoriell tilnærming til sine pasienter.