Njaal Stray

Gastroenterolog
Volvat Majorstuen

Njaal Stray (f.1944) Gastroenterologisk utdannelse startet på Ahus (SiA) i 1975 og fra 1982 til 1986 på Rikshospitalet.

Overlege på Diakonhjemmet Sykehus fra 1986 til oppnådd pensjonsalder i 2015.

Etter det arbeidet dels ved Volvat og mest på Diakonhjemmet Sykehus.