Patrick Tetzlaff

Ønh spesialist
Volvat Fredrikstad

Patrick Tetzlaff er ØNH spesialist, og har praktisert som lege siden 2008, og tok sin spesialistutdanning innen øre-nese-halssykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han har jobbet som konstituert overlege ved øre-nese-halsavdelingen i Sykehuset Østfold siden 2013, og har subspesialisert seg innenfor ørekirurgi.

Patrick innehar generell ØNH-kompetanse og konsulterer alle typer øre-nese-halssykdommer og lidelser.