Saeed Vahedi

Lungelege
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Primært alt innen lungemedisin; Astma, KOLS, ACOS, Emfysem, lungefibrose, Sarkoidose, men også interesse for øvre luftveier (som kronisk sinusitt og nesepolypper) og hjerte/kar sykdommer.
God undersøkelse, behandling og oppfølging er hjørnesteinen i min hverdag

Dr Saeed Vahedi har Medisinsk embetseksamen fra UiB/Haukeland Universitets Sykehus fra 1993, med bred erfaring fra allmennmedisin og legevakt før han avsluttet sin spesialistutdanning i indremedisin ved sykehuset i Vestfold i 1999.

Spesialist kandidat i gr.I tjeneste ved OUS-Ullevål og deretter overlege fra 2002 til 2013. Han har drevet med forskning på Ullevål og har publikasjoner derfra.

Vahedi samarbeider tett med andre spesialister på Volvat om felles pasienter innen pediatri, ØNH og kardiologi.