Karen van der Starre

Psykomotorisk fysioterapeut
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Stressrelaterte lidelser, muskulære plager, hodepine, angst, depresjon, fatigue
Livet setter seg i kroppen. Jeg tar utgangspunkt i hele mennesket, men det er kroppen som har fokus i behandlingen. Sentralt står sammenhengen mellom muskulatur, pust og bevegelse. Jeg bevisstgjør pasientene på deres reaksjonsmønstre og hjelper med å forandre uheldige vaner.

Karen har jobbet som psykomotorisk fysioterapeut siden 2008. Hun tok fysiotetapiutdannelsen ved Hogeschool van Amsterdam i 1994.

Tidligere jobbet på Slottsparken Fysikalske Institutt, Heggeli Helhetsmedisin og de siste 3 årene i Synergi Helse.

Karen har bred erfaring med klinisk arbeid, men har de siste årene også jobbet innen bedriftshelsetjeneste og gitt flere kurs og holdt foredrag.