default-profile-picture.jpg

Wiggen, Nina Irene

Volvat Barcode

Spesialist i allmennmedisin og arbeidet som fastlege i Oslo i 8 år. Erfaring fra alle allmennmedisinske problemstillinger, med særlig interesse for stressrelaterte symptomer og sykdommer, samt muskel og skjelettplager.

Utfører ultralyd veiledet kortison injeksjoner ved muskel/skjelett sykdom. Botox behandling mot tanngnissing, migrene og overdreven svette under armene i tillegg til kosmetisk bruk.

I behandlingen av mine pasienter er jeg opptatt av å lytte til pasienten og hjelpe med det som er medisinsk riktig behandling ut i fra et helhetlig syn i samråd med pasienten.