Azhar
Abbas

Om Azhar

Overlege dr. med. Azhar Abbas har vært spesialist i nevrologi siden 2013. Hun har bred erfaring innen nevrologi og har doktor grad innen hjerneslag fra Universitet i Oslo.

Abbas har internasjonal sertifisering som nevrosonolog og har lang erfaring med undersøkelse av halsblodårer. Hun har erfaring i behandling av kronisk migrene, hodepine, dystoni og spastisitet, samt andre indikasjoner med toksin gjennom sprøyte. 

Abbas har også erfaring i behandling av pasienter med hodepine, nakke- og ryggprolaps, Parkinson sykdom, multippel sklerose, epilepsi samt andre nevrologiske tilstander.

Abbas jobber også som nevrolog, seksjonsoverlege for slagenhet og forsker ved sykehuset Østfold, og tidligere jobbet ved nevrologisk avdeling Rikshospitalet.

Dr. Abbas setter alltid pasienten og faget i hovedfokus og er engasjert i videre fagutvikling, hun er opptatt av å gi god informasjon og at pasienten føler seg godt ivaretatt.

Azhars arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.