Jacob Aspelin

Trenings- og helsefysiolog
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Lungefunksjonstesting, testing av maksimalt oksygenopptak, metakolintest, prikktest
Imøtekommende, positiv og motiverende

Jobbet på lungeseksjonen ved Volvat Majorstuen siden 2015. Utdannet ved Høyskolen i Lillehammer. Lang erfaring med testing av maksimalt oksygenopptak og annen testing.