orbita-behandlere-sigrid-a-de-rodez-benavent.png

Sigrid A. de Rodez Benavent

Øyelege og forsker

Sigrid tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo etter fullført fransk baccalauréat i Lyon. Spesialiseringen gjennomførte hun ved Oslo universitetssykehus Ullevål, hvor hun for tiden er ansatt i forskerstilling.

Sigrid er i gang med doktorgradsstudier ved Universitetet i Oslo. Hun spesialiserer seg på hjernerelaterte synsplager og spesielt multippel sklerose.

Sigrid sitter i fagrådet for Aniridi Norge og er opptatt av at synshemmede skal delta i samfunnet på lik linje med alle andre.