Wenche
Bergaust

Om Wenche

Wenche er utdannet ved Universitetet i Bergen, og godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1988. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og affektbevissthetsterapi, rus- / avhengighetsbehandling og traumeterapi.

Wenche har jobbet som psykolog i snart 40 år, og har erfaring både fra ulike arbeidsområder innen psykisk helsevern og med et bredt spekter av psykiske helseproblemer. Hun har de senere årene jobbet spesielt med livsbelastninger, kriser og traumer, og tenker at de fleste mennesker opplever utfordringer av varierende alvorlighetsgrad gjennom livet.

Wenche bruker metoder fra ulike psykologiske retninger og vektlegger relasjon og samarbeid for å finne tilnærminger som er tilpasset den enkeltes utfordringer og behov. Gjennom profesjonelle samtaler er det mulig å finne løsninger, tilpasninger og nye valgmuligheter.

Wenches arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester