Eivind Christian Borna

Lungelege
Volvat Moss

Medisinsk utdanning fra Royal College of Surgeons i Irland. Spesialist i lungemedisin og indremedisin.

Tidligere jobbet som overlege ved lungeavdelingen på Østfold sykehus og Universitetssykehuset Sahlgrenska i Gøteborg. Jobber nå som overlege ved LHL-sykehuset, Gardermoen. Forsker på astma og allergi ved Krefting Research Center, Universitetet i Gøteborg. Publiserer artikler i velkjente internasjonale tidsskrifter.

Lang erfaring med utredning og behandling av alle typer lungesykdommer. Spesiell interesse for astma, allergi og lungefysiologi.