orbita-behandlere-nils-petter-dalaker.png

Nils Petter Dalaker

Øyelege og kirurg

Nils Petter tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1970 og har vært øyespesialist siden 1979. Spesialiseringsutdannelsen tok han ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssykehus Ullevål. Han tok sideutdannelse ved nevrologisk avdeling på Ullevål og plastisk-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

Siden 1982 har Nils Petter vært overlege/avdelingsoverlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.

Han har hatt privat øyepraksis ved siden av sykehusstillingen siden 70-tallet og har mange års erfaring fra alle deler av øyefaget.