Gry
Findal

Om Gry

Gry ble uteksaminert fra universitetet i Oslo i 2002 og har jobbet innen gynekologi og fødselshjelp siden 2004. Hun har arbeidet ved de fleste sykehusene innen Helse Sørøst og har hovedspesialiseringen fra Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet, Ullevål og Rikshospitalet). Siden 2017 har hun vært ansatt ved Drammen sykehus, hvor hun nå har fast stilling som overlege.

Hun har en rekke år undervist ved det medisinske fakultet og forsvarte sin medisinske doktorgrad i 2017. Hun har infeksjoner innen gynekologi og fødselshjelp som spesialområde og er forfatter av flere nasjonale og internasjonale publikasjoner.

Gry har et sterkt engasjement for sitt fag og sine pasienter.

Hun har kompetanse innen generell gynekologi og har lang erfaring med oppfølgning av risikosvangerskap.

Gry tar blant annet celleprøver, ultralyd, gir prevensjonsveiledning og setter inn spiral. Hun utreder underlivssmerter, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje og behandler overgangsplager. Hun utreder også ufrivillig barnløshet og tar ultralyd av gravide.

Grys arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.