Gry Findal

Gynekolog
Volvat Drammen
Behandlingsområder: Tilbyr utredning, rådgiving og behandling av de fleste problemstillingene innen gynekologi og fødselshjelp.

Gry ble uteksaminert fra universitetet i Oslo i 2002 og har jobbet innen gynekologi og fødselshjelp siden 2004. Hun har arbeidet ved de fleste sykehusene innen Helse Sørøst og har hovedspesialiseringen fra Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet, Ullevål og Rikshospitalet). Siden 2017 har hun vært ansatt ved Drammen sykehus, hvor hun nå har fast stilling som overlege.

Hun har en rekke år undervist ved det medisinske fakultet og forsvarte sin medisinske doktorgrad i 2017. Hun har infeksjoner innen gynekologi og fødselshjelp som spesialområde og er forfatter av flere nasjonale og internasjonale publikasjoner.

Gry har et sterkt engasjement for sitt fag og sine pasienter.

Hun har kompetanse innen generell gynekologi og har lang erfaring med oppfølgning av risikosvangerskap.

Gry tar blant annet celleprøver, ultralyd, gir prevensjonsveiledning og setter inn spiral. Hun utreder underlivssmerter, blødningsforstyrrelser, urinlekkasje og behandler overgangsplager. Hun utreder også ufrivillig barnløshet og tar ultralyd av gravide.