Jan Mikael Aadahl Gerl

ØNH spesialist
Volvat Majorstuen

Mikael A. Gerl er øre-nese-hals spesialist med særlig interesse for nese og bihule sykdommer. Han har erfaring med øre-nese-halssykdommer fra flere sykehus bl.a. i Tyskland, Danmark og Norge, herunder Rikshospitalet og Akershus Universitetssykehus.

Mikael Gerl har en tysk forskningsgrad og forsker for tiden på Akershus Universitetssykehus. Han er pliktoppfyllende og grundig i sitt arbeide.

Dr. Gerl tilbyr gjerne å holde konsultasjonen på norsk, tysk, dansk eller engelsk.