Anders Hartwig

Volvat Laguneparken

Psykiater Anders Hartwig har en bred og sammensatt erfaring fra ulike fagfelt.

Han har erfaring som overlege fra Psykiatrisk klinikk og Klinikk sikkerhetspsykiatri i Helse Bergen.
Dr Hartwig har arbeidet mye med bipolare pasienter og med psykoser. Han har også betydelig allmennpsykiatrisk erfaring og behandler depresjoner, angstlidelser og personlighetsproblematikk.

Krisehåndtering og relasjonelle vansker er også tilstander som behandles.

Han har fordypet seg i psykodynamisk psykoterapi.

Dr Hartwig har god kompetanse på farmakologisk behandling / medisinering.