Åse Haugstvedt

Hudlege
Volvat Nationaltheatret

Studerte medisin i Oslo - uteksaminert 1993 og ferdig spesialist i hud og kjønnssykdommer oktober 2000.

Åse har også erfaring som medisinsk ”ekspert” på TV (NRK), i fem ”Puls” programmer våren 2007.

Hun har også Informert om herpes, hiv, kjønnsvorter og klamydia i 4 kortfilmer for Lommelegen/Dagbladet (You Tube).

Utvalgte artikler:

  • Haugstvedt Å, Bjerke JR. (1998) Letters to the editor. ”Rosacea fulminans with extrafacial lesions” Acta Derm Venereol 78:70-71

  • Haugstvedt Å, Eeg-Larsen T, Håheim Lise Lund. (1998) ”Biopsi ved ikke-neoplastiske hudlidelser” Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr 7 118:1031-40.

  • Helsing P, Kramer P, Haugstvedt Å, et al. (2004) ”Kirurgisk behandling av basalcellekarsinomer.” Tidsskr Nor Lægeforen 124: 2740-2.

Publikasjoner:

  • Hiv for helsepersonell – en innføring, 01.01.2012, Universitetsforlaget. ISBN 9788215019604